Gamle danske måleenheder
Nye måleenheder
Længdemål

1 Skrupel  
0,18 mm
1 Linie 12 skrupler
2,18 mm
1 Bygkorn 1/128 alen
0,49 cm
1 Tomme 12 linier
2,62 cm
1 Kvarter 6 tommer
15,69 cm
1 Fod 12 tommer
31,38 cm
1 Alen 2 fod
62,77 cm
1 Favn 3 alen
188,31 cm
1 Fjerdingvej
1 Fjerdingmil
1 Kvartmil
6.000 fod
¼ mil
1.883 meter
1 Mil 24.000 fod
7.532 meter
1 Myriameter  
10.000 meter
Maritimt:
1 Kabellængde 1/10 sømil
185,2 meter
1 Sømil  
1.852 meter

1 kilometer | km 10 hm
1.000 meter
1 hektometer | hm 10 dam
100 meter
1 dekameter | dam 10 m
10 meter
1 meter | m 10 dm
1 meter
1 decimeter | dm 10 cm
1/10 meter
1 centimeter | cm 10 mm
1/100 meter
1 millimeter | mm 1.000 µm
1/1.000 meter
1 mikrometer | µm  
1/1.000.000 meter


Flademål

1 Kvadratalen  
0,39 m²
1 Penning ¼ album
14,37 m²
1 Album 1/3 fjerdingkar
57,46 m²
1 Fjerdingkar ¼ skæppe
172,38 m²
1 Skæppe 1/8 tønde
689,50 m²

1 Tønde Land

14.000 kvadratalen
5.516 m²
1 Ar  
100 m²
1 Hektar 100 ar
10.000 m²

1 kvadratkilometer | km² 100 hm²
100 hektar
1.000.000 m²
1 kvadrathektometer | hm²
1 hektar
100 dam²
100 ar
10.000 m²
1 kvadratdekameter | dam²
1 ar
100 m²
100 m²
1 kvadratmeter | m² 100 dm²
1 m²
1 kvadratdecimeter | dm² 100 cm²
1/100
1 kvadratcentimeter | cm² 100 mm²
1/10.000
1 kvadratmillimeter | mm²  
1/1.000.000

Rummål

Væske | Øl:
1 Pægl  
0,24 liter
1 Pot 4 pægle
0,97 liter
1 Kande 2 potter
1,93 liter
1 Viertel 8 potter
¼ kubikfod
7,73 liter
1 Otting 17 potter
16,42 liter
1 Bimpel ½ anker
18,83 liter
1 Kubikfod 32 potter
30,90 liter
1 Fjerding  
32,85 liter
1 Anker 39 potter
37,66 liter
1 Tønde 136 potter
131,40 liter
1 Oksehoved 6 ankre
225,96 liter
1 Kubikalen 256 potter
8 kubikfod
247,20 liter
1 Fad øl 2 tønder
262,78 liter
Vin:
1 Ahm vin 4 ankre
150,64 liter
1 Fad vin 6 ahm
903,83 liter
Korn:
1 Album 1/3 fjerdingkar
1,45 liter
1 Ottingkar

1/8 skæppe

2,17 liter
1 Fjerdingkar ¼ skæppe
4,35 liter
1 Skæppe 1/8 tønde
17,40 liter
1 Tønde 144 potter
139,20 liter
1 Fad 2 tønder
278,40 liter
1 Læst 12 tønder
1.670,40 liter
Diverse:
1 Tønde kul
1 Tønde tjære
 
ca. 170 liter
ca. 116 liter

1 hektoliter | hl 10 dal
100 liter
1 dekaliter | dal 10 l
10 liter
1 liter | l 10 dl
1 liter
1 deciliter | dl 10 cl
1/10 liter
1 centiliter | cl 10 ml
1/100 liter
1 milliliter | ml  
1/1.000 liter
     
1 kubikmeter | m³ 1.000 dm³
1.000 liter
1 kubikdecimeter | dm³ 1.000 cm³
1 liter
1 kubikcentimeter | cm³ 1.000 mm³
1/1.000 liter
1 kubikmillimeter | mm³  
1/1.000.000 liter


Vægt

1 Ort ¼ kvintin
1/10 kvint
0,98 gram
0,50 gram
1 Kvintin (før 1861) 1/128 pund
3,91 gram
1 Kvint (efter 1861) 1/100 pund
5,00 gram
1 Lod  
15,63 gram
1 Unse 2 lod
31,25 gram
1 Mark ½ pund
250,00 gram
1 Pund
1 Skålpund
32 lod
500,00 gram
1 Bismerpund  
ca. 6 kg.
1 Lispund 16 pund
8 kg.
1 Centner 100 pund
50 kg.
1 Skippund 20 lispund
160 kg.
Smør:
1 Otting  
14,00 kg.
1 Fjerding  
28,00 kg.
1 Drittel  
50,75 kg.
1 Tønde  
112,00 kg.
Sølv:
1 Lod  
14,7 gram
1 Mark 16 Lod
235,3 gram
Apotekervægte:
1 gran  
0,06 gram
1 skrupel 20 gran
1,24 gram
1 drachme 3 skrupler
3,73 gram
1 apotekerunse 8 drachmer
29,82 gram
1 apotekerpund 12 apotekerunser
357,85 gram

1 ton | t 1.000 kg
1.000.000 gram
1 kilogram | kg 10 hg
1.000 gram
1 hektogram | hg 10 dag
100 gram
1 dekagram | dag 10 g
10 gram
1 gram | g 10 dg
1 gram
1 decigram | dg 10 cg
1/10 gram
1 centigram | cg 10 mg
1/100 gram
1 milligram | mg 1.000 µg
1/1.000 gram
1 mikrogram | µg  
1/1.000.000 gram


Mængde
1 Dusin  
12 stk.
1 Snes  
20 stk.
1 Skok 3 snese
60 stk.
1 Ol 4 snese
80 stk.
1 Gros 12 dusin
144 stk.
1 Ring 4 skok
240 stk.
Skind og huder
1 Deger  
10 stk.
1 Tømmer
1 Zimmer
4 deger
40 stk.
Tømmer
1 Tylvt  
12 stk.
Papir
1 Bog
24 ark
1 Ris
20 Bøger
480 ark


Hundrede
100
Tusinde
1.000
Million
1.000.000
Milliard
1.000.000.000
Billion
1.000.000.000.000
Billiard
1.000.000.000.000.000
Trillion
1.000.000.000.000.000.000
Trilliard
1 + 21 nuller
Quadrillion
1 + 24 nuller
Quadrilliard
1 + 27 nuller
Quintillion
1 + 30 nuller
Quintilliard
1 + 33 nuller
Sextillion
1 + 36 nuller
Sextilliard
1 + 39 nuller
Septillion
1 + 42 nuller
Septilliard
1 + 45 nuller
Octillion
1 + 48 nuller
Octilliard
1 + 51 nuller
Nonillion
1 + 54 nuller
Nonilliard
1 + 57 nuller
Decillion
1 + 60 nuller
Vigintillion
1 + 120 nuller
Trigintillion
1 + 180 nuller
Quadragintillion
1 + 240 nuller
Quinquagintillion
1 + 300 nuller
Sexagintillion
1 + 360 nuller
Septuagintillion
1 + 420 nuller
Octogintillion
1 + 480 nuller
Nonagintillion
1 + 540 nuller
Centillion
1 + 600 nuller
 
Googol
1 + 100 nuller
Googolplex
1 + 1 Googol nuller

1 sekund  
1 minut
60 sekunder
1 time
60 minutter
1 dag
24 timer
Jordens rotation omkring sig selv
1 uge
7 dage
1 måned
1/12 år
Månens vandring omkring Jorden
1 år
365,2425 dage
Jordens vandring omkring Solen
1 sekel
100 år
1 kosmisk år
225.000.000 år
Mælkevejens rotation omkring sig selv
 
 
© Bjarne Nørskov Saack