Fibonacci's tal Generator  
 
 
 

Fibonaccis talrække består af tal hvor hvert led i rækken er lig summen af de to foregående.
Forholdet mellem to på hinanden følgende tal vil, jo længere man kommer hen i rækken, mere og mere nærme sig værdien for det gyldne snit: 1,618...


Indtast hvor mange tal du vil have beregnet: første tal i rækken:
Vær opmærksom på at det kan tage meget lang tid hvis du vælger for stort tal eller har en langsom computer.

© Bjarne Nørskov Saack
Hvis du ikke kan udtale navnet på de store tal i fibonaccis talrække kan du kopiere dem og få dem oversat her.

Læs mere om Fibonacci her på Hanne Lindquists side