SI systemet også kaldet det Metriske System
Système international d’unités
I 1960 indførtes SI sytemet, der ensartede alle målenheder.

  • Længde måles i meter, der er defineret som den strækning lys bevæger sig i det lufttomme rum på 1/299.792.458 sekund
  • Vægt måles i kilogram, der er lig massen af en platin-prototype, der opbevares hos Bureau International des Poids et Mesures i Paris
  • Tid måles i sekunder, der er lig varigheden af 9.192.631.770 svingninger af den stråling, som opstår ved overgangen mellem to niveauer i et cæsium 133 atoms grundtilstand.
 
 
nv   no
 
SI sytemets prefixes
yotta [Y] 1.000.000.000.000.000.000.000.000 1024
zetta [Z] 1.000.000.000.000.000.000.000 1021
exa [E] 1.000.000.000.000.000.000 1018
peta [P] 1.000.000.000.000.000 1015
tera [T] 1.000.000.000.000 1012
giga [G] 1.000.000.000 109
mega [M] 1.000.000 106
kilo [k] 1.000 103
hekto [h] 100 102
deka [da] 10 101
deci [d] 0,1 10-1
centi [c] 0,01 10-2
milli [m] 0,001 10-3
micro [u],[µ] 0,000.001 10-6
nano [n] 0,000.000.001 10-9
pico [p] 0,000.000.000.001 10-12
femto [f] 0,000.000.000.000.001 10-15
atto [a] 0,000.000.000.000.000.001 10-18
zepto [z] 0,000.000.000.000.000.000.001 10-21
yocto [y] 0.000.000.000.000.000.000.000.001 10-24
 
sv   so