ROMERTAL
I
V
X
L
C
D
M
1
5
10
50
100
500
1000


1'ere:

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
IX = 9

10'ere:

X = 10
XX = 20
XXX = 30
XL = 40
L = 50
LX = 60
LXX = 70
LXXX = 80
XC = 90

100'ere:

C = 100
CC = 200
CCC = 300
CD = 400
D = 500
DC = 600
DCC = 700
DCCC = 800
CM = 900

1000'ere:

M = 1000
MM = 2000
MMM = 3000


Ved at kombinere tallene i tabellen herover efter følgende princip
1000'ere + 100'ere + 10'ere + 1'ere
kan du danne alle romertal op til 3.999.


Eller du kan benytte denne lille 'lommeregner'

Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra:  IV = 5 - 1 = 4
Hvis et lille tal skrives efter et stort tal lægges tallet til: VI = 5 + 1 = 6
Der må kun stå ét lille tal foran et større tal.
Der må højst stå tre ens tegn efter hinanden.


EKSEMPLER PÅ KOMBINATIONER AF ROMERTAL

12

10 + 2

X + II

XII

123

100 + 20 + 3

C + XX + III

CXXIII

1234

1000 + 200 + 30 + 4

M + CC + XXX + IV

MCCXXXIV

1999

1000 + 900 + 90 + 9

M + CM + XC + IX

MCMXCIX

3888

3000 + 800 + 80 + 8

MMM + DCCC + LXXX + VIII

MMMDCCCLXXXVIII

 

Tal større end 3.999 fremkommer ved at der sættes en streg over romertallet, hvilket betyder, at dettes værdi ganges med 1.000:
V
X
L
C
D
M
5.000
10.000
50.000
100.000
500.000
1.000.000
 Her er et eksempel:
MMMCDLVMDCCLXXXIX = 3.456.789

 
 
 
 

Dette JavaScript omregner romertal til arabertal og omvendt.
Romertal skal skrives med store bogstaver:
Kun tal mindre end 4000 kan omregnes.

Tallet der skal omregnes:


Resultat:

Scriptet er skrevet af David Turley, og oversat til dansk af Bjarne Nørskov Saack
 
 


 
 

IV eller IIII.

På mange ure anvendes 'IIII' i stedet for 'IV' for kl. 4.

Der er delte meninger om hvorfor, men jeg har fundet disse to beskrivelser som jeg synes virker fornuftige.

  1. Ved at anvende 'IIII' fås en harmonisk urskive der indeholder fire klokkeslæt kun opbygget af 'I', fire klokkeslæt indeholdende 'V' og fire klokkeslæt med 'X'.
  2. Urskiven bliver mere symmetrisk, da 'IIII' fylder næsten lige så meget som 'VIII', hvorimod 'IV' fylder noget mindre på urskiven.

Jeg synes selv bedst om den første forklaring. Og så kan det være der er en helt tredje :-)