Ord der er skrevet med 'æ', kan også være skrevet med 'ae' eller 'e', 'å' var tidligere 'aa'
Ord som vi skriver med 'u', kan være med 'v', 'ks' kan være erstattet med et 'x' og 'f' med et 'ph'.

Latinske endelser: -us er hankøn, - a er hunkøn, og - i er flertal.

[Luk]