X:
[?]
Xbr December.
Xti Forkortelse for Christi.

Xtus

Forkortelse for Christus.