W:
[?]

Waterschout

Indehaver af embede, der fører kontrol med forhyringer af søfolk i København. Forhyringsprotokoller indeholder mandskabslister med bl.a. navn og fødested.