V:
[?]

Vac.

Forkortelse for vaccination for kopper. Førtes af præsten i kirkebogen ved vielser ofte med dato for vaccinationen. Vaccinationen førtes i særlige protokoller.

Vadmel

Groft heluldent stof. Regnedes for bondebeklædning.

Vandhus

Retirade.

Vase

Vej dannet af risknipper og påfyldt jord.

Vattersot

Sygdom med væskeophobning i kroppen.

Vejer og måler

Beskikket person til at kontrollere vægt og mål.

Velagte

Tiltaleform til højere socialt rangerende person.

Velbyrdig

Adelsmand.

Velfornemme

Tiltaleform til højere socialt rangerende person.

Veneris Latinsk for fredag. dies Veneris.
Vide latin: Se.
Videlicet
Vid.
latin: nemlig.
Vidisse latin: Bekræftet genpart af et dokument.

Vidua

latin: Enke

Viduus latin: Enkemand

Vigilia

latin: Aftenen før en (kirkelig) fest, f. eks. Lillejuleaften.

Vinkelskole

Ulovlig skole.

Vinkelskriver

Nedsættende betegnelse for en person, der yder juridisk bistand uden beskikkelse som sagfører.

Vir latin: Ægtemand. Konen kaldes Uxor.
Viridium latin: Dies Viridium = Skærtorsdag.

Visitatio Mariæ

latin: Mariæ Besørgelsesdag.

Vitaprotokoller

Selvbigrafi udarbejdet af teologiske kandidater skrevet på latin. Findes under bispearkiver.

Viverkarl

Gift håndværkssvend.

Vocem jucunditatus

latin: 5. søndag efter Påske. se Skæve Helligdage.

Vor frue Dag Den 8. september kaldes også Modermesse.

Vornedskab

Bønderspligt til at blive på et gods, hvor de er født.

Vulgo

latin: Kaldet, i forbindelse med øge- og tilnavne.

Værge

Person, der bestyrer umyndiges midler, f.eks. en af skifteretten udpeget person til at varetage umyndige arvingers rettifheder. Se også lavværge.

Værneting

Den ret ved hvilken en retssag mod en person skal eller kan anlægges.

Vårfruedag Egentlig 'Vor frue Dag', den 25. Marts.