U:
[?]

Udflytning

Gårdenes udflytning fra landsbyerne til markerne. Se også udskiftning.

Udlagt barnefader

Se Barnefader, udlagt.

Udskiftning

De enkelte ejendommes udskillelse fra landsbyens jordfællesskab (efter 1769).

Udskud

Udskrivning af udvalgte våbenduelige mænd til militærtjeneste.

Udsæd

Sædejord. Såning, især om korn.

UG Karakteren Udmærket Godt. Se også Ørsteds skala.

Uldenskjorte

Underdragt forsynet med sølvknapper.

Underhold

Frit ophold, kost og logi i forbindelse med aftægt.

Undertag

Se Undertægt.

Undertagsmand

Person, der modtager undertægt.

Undertægt

Det samme som aftægt. Ydelser, der kontraktmæssigt udgjorde hel eller delvis betaling for overtagelse af afstået ejendom.

Ungnød

Ungkvæg.

Universitetsmatrikel

Protokol over indskrevne studenter ved universitetet.

Unse

Vægtenhed = 31,25 gram

Uopdraget barn Havde ikke nødvendigvis noget med barnets opførsel at gøre, det kunne også betyde at barnet endnu ikke var konfirmeret.

Upligt

Skade, især ved forhuging af skov.

Ut supra

Latinske betegnelse for "som angivet ovenfor". Se datum ut supra.

Uxor

latin: Hustru. Ægtemanden kaldes Vir.

Uægte barn

Barn født uden for ægteskab, Illegitimus, Slegfred
Ikke at forveksle med en Horeunge.

Uærlig

Betegnelse for person, som ingen "ærlige" folk ville omgås f.eks. rakkere eller natmænd.