Q:
[?]

Quadragésima

Fastelavnssøndag.
Latinsk ord, der betyder 40. dag.

Quasimodo Geniti Første søndag efter Påske.
Forkortes ofte: Dom. Quasimod.
Quinquagesima Søndag før Askeonsdag.
Latinsk ord, der betyder 50. dag.

Qfr.

Kvindelig fadder.