P:
[?]

P.

Forkortelse for post.

P. abs. Forkortelse for publice absolveret.
Pagina
Pag.
latin: Side, på side.
se også Folium.
Palmarum latin: Palmesøndag. Dominica Palmarum

Pandepude

Pandebind af sort fløjl eller silke, kantet med sorte kniplinger.

Parasceves Dies latin: Langfredag

Parentes

latin: Forældre.

Pas

Legitimation, skudsmål eller anbefaling.

Pascha

Påske.

Pastor loci

Stedets præst.

Patent

Dokument, hvorved et privilegium eller rettighed tilsikres.

Pater latin: Fader. Moder kaldes Mater.

Paternitet

latin: Faderskab.

Patrinus

latin: Gudfar. Gudmor kaldes Matrina.

Pensionarius

latin: Forpagter.

Pentecoste

latin: Pinse.

Persil

De enkelte landgildeposter som korn, smør o.s.v. kaldtes persiller.

Pervigilium latin: Den anden dag før en (kirkelig) festdag.

Pige

Alm. betegnelse for en ugift kvinde af jævn stand. Se Jomfru.

Pinas

Chalup. Tidligere skonnertrigget sejlskib.

Pink

Sejlskib med tre master. To fuldriggede og en skonnertrigget.

Pinsefejning

Efter folkeovertroen skulle man pinsemorgen feje ind mod sit hus for at 'det gode' skulle komme ind.

Plakat

En mindre Kongelig forordning.

Pligtarbejde

Hoveri.

Pligthus

Hus, der ikke måtte nedlægges som husmandsbrug i.h.t. udstykningsloven af 1897.

Pløjedage

Dage, hvor bønderne skulle møde med forspændt plov til hoveri.

Pokker

Gammelt navn for syfilis.

Possement Kvaster, knapper og frynser som pynt på uniformer og møbler, 'klunketid'.
Possementmager Person der fremstiller possement.

Post
P.

latin: efter.

Pot

Rummål = 0,966 liter.

Poulsmesse 25. januar, Pauli omvendelsesdag.

Pridie

latin: Dagen før.

Primogenitur

Førstefødselsret.

Prinsessestyr

Skat til brug for medgift og udstyr for prinsesser, der bortgiftedes.

Privet

Retirade, toilet.

Proclamatio
Proclama.
latin: lysning.
Profestum latin: Dagen før en (kirkelig) festdag.

Pro memoria

latin: Til støtte for hukommelsen.
Anvendtes på breve, der omhandlede et andragende, bønskrift eller en erklæring.

Profos

Arrestforvarer.

Proprietarius

Ejer, godsejer eller proprietær.

Proveniens

latin: Oprindelse, herkomst.

Præklusion

Bortfald af ret, man er blevet opfordret til, men ikke har gjort gældende.

Præskription

Forældelse, bortfald af ret.

Publice
Pub.
latin: offentligt.
Publicatio latin: bekendtgørelse

Publice absolveret
Publice absolutio
P. abs.

Offentlig skriftemål, syndernes forladelse. Blev nogen steder anført i ældre kirkebøger. Ophævedes i 1767.

Puerpa latin: Barselskone.

Puffe

Polstret sidde- og gemmemøbel.

Pund

Vægtenhed = 500 gram. før 1839 = 500,45 gram. Kan også vises ved tegnet:

Purificatio Mariæ

Mariæ renselsesdag, Kyndelmisse, 2. Februar.

Pyramide

Amagerhylde.