Ø:
[?]

Ørk

Stor kiste, i reglen brugt til opbevaring af klæder og sengetøj.

Ørsteds Skala

Karakterskala, der indførtes i 1800-tallet bestående af:
UG, UG-, MG+, MG, MG-, G+, G,
G-, TG+, TG, TG-, MDL+, MDL, MDL-, SLET+, SLET
kun med en karakter fra G til UG+ havde man bestået en eksamen.

UG = Udmærket Godt, MG = Meget Godt, G = Godt, TG = Temmelig Godt,
MDL = Mådeligt

For at kunne udregne et karaktergennemsnit havde hver karakter en tilsvarende talværdi:
UG = 8, UG- = 7 2/3, MG+ = 7 1/3, MG = 7, MG- = 6 1/3, G+ = 5 1/3, G = 5,
G- = 3 2/3, TG+ = 2 1/3, TG = 1, TG- = -1 2/3, MDL+ = -4 1/3,
MDL = -7, MDL- = -12 1/3, SLET+ = -17 2/3, SLET= -23.

Så havde man UG i tre fag og SLET i et fjerde, blev gennemsnittet kun 1 = TG, altså ikke bestået. Ikke særlig retfærdigt efter nutidig målestok.

Afløstes i 1963 af 13-skalaen

Øverstestue

Opbevaringsrum for familiens klæder og tøj i kister og skabe.