O:
[?]

Obiit

latin: Han døde eller hun døde.

Octava latin: Den syvende dag efter en (kirkelig) fest.
Oculi Dominica Oculi = Tredje søndag i Fasten.

Offentlig skrifte

Bekendelse af synd i hele menighedens påhør.

Oksehoved

Rummål = 226 liter.

Oldermand

  1. Leder af en landsby. Gik på omgang mellem bymændene for et år ad gangen.
  2. Formand for et håndværkslaug

Olmerdug

Stof med hør eller bomuldstrend og uldent islæt til betræk på dyner og puder.

Olsmesse Olavs dag den 29. Juli.

Omdrag

Henstand, eftergivende, fradrag.

Omgangsfolk

Fattige, som gik på omgang fra gård til gård og fik deres underhold.

Omgangsskole

Skole, der ikke rådede over undervisningslokaler.

Omnium sanctorum

Allehelgens fest, 1. November.

Omnium Quae Feciste Torsdag efter Påske.

Omslag

Den termin, hvor gæld skal betales eller rente svares.

Onera
Onus

Byrder, skatter.

Opbud

Overlade alt sit gods til kreditorer. Undgik derved at komme i gældsfængsel.

Opgæld

Den del man betaler eller får udover pålydende værdi eller indkøbsprisen.

Opholdsmand

Aftægtsmand.

Opladelse

Overdragelse af en fæstegård fra en fæster til en anden med husbondens accept.

Ordele

Dømme, afgøre.

Ormemåned
Gammelt dansk navn for juli.
Ornum
Et stykke jord, der er i særeje.

Ort

¼ af en møntenhed eller vægtenhed

  1. Møntenhed: indtil 1814, ¼ Rigsdaler = 24 Skilling.
  2. Vægtenhed: Før 1861, ¼ Kvintin = 0,977 gram
    Efter 1861, 1/10 Kvint = 0,5 gram.
Otting
  1. Rummål for øl svarende til en 1/8 tønde eller 16,425 liter.
  2. Vægtenhed for smør svarende til 1/8 tønde eller 14 kilogram.
Ottingbol
En ottendedel af et bol.
Ottingkar
Rummål for korn svarende til 1/8 skæppe eller 2,174 liter.

Overager

Mark, der til tider lå udyrket som græsjord.

Overdrev

Uopdyrket jord som henlå til græsning i yderdistriktet om en by.

Overøvrighed

Stiftamtmænd, biskopper og amtmænd. Instans mellem regering og den lokale øvrighed.