N:
[?]
Natalis dies
Nat.
latin: Fødselsdag.

National Soldat

Soldat udskrevet til et af de nationale regimenter i modsætning til de hvervede.

Nativitas
Nativ.
Nat.
latin: fødsel.

Nativitas Christi
Nativitas domini
Nativ Xti

latin: Juledag.

Natmand

Rakker.
Skarpretterens hjælper, som ordnede natrenovationen.

Naturalisation

Lovfæstet optagelse af udlændinge som statsborgere.

Naturalløn

Løn til tjenestefolk og husmænd erlagt som kost og logi, korn og andre fødevarer samt beklædning.

Natus
Nat.

latin: Født.

Naver

Omrejsende håndværker.

Nederfældig

Part i en retssag, der har forspildt sin ret ved f.eks. at udeblive trods lovlig indstævning.

Nervefeber

Gammelt navn for tyfus.

Neste

Næste eller nærmeste.

Nomen latin: Navn
Nomen impositum latin: Givet navn.

Nominatus
Nomin.
Nom.

latin: Ved navn, navngivet.

Notarialprotokol

Protokol med registrering af alle notarialforretninger.

Nuptiæ

latin: Vielse.

Nød Et stykke kvæg.

Nålepenge

Det pengebeløb, som en kvinde modtog af sin fader eller mand til afholdelse af personlige udgifter.