M:
[?]

Madam
Madame
Mdme.

Datidens normale betegnelse for en gift kvinde.

Magistrat

Samling af personer, der udgør en bys øvrighed.

Majdag

1. Maj.

Manggods Legering bestående af 3 dele tin og 1 del bly, den dårligste og billigste tinlegering, det var tilladt at anvende.

Manglebræt
Mangletræ

Yndet trolovelsesgave. Anvendtes sammen med manglestok til tøjrulning.

Manu propria
M.p.
Mpria.

latin: Underskrevet med egen hånd.

Maritus

latin: Ægtefælle.

Mark
Mrk.
Mk.

  1. Mønt = 16 skilling. Se Rigsdaler.
  2. Vægtenhed = ½ pund = 250 gram.
  3. Sølvvægt = 235,29 gram

Markbog

Protokol, hvor målene, dyrkningsmåde og bonitet for hvert enkelt lille agerstykke er indført til brug for matriklen. Se også Modelbog.

Martini

Mortens Dag den 11. november. Tidligere betalingsdag.

Martis Latinsk for tirsdag, dies Martis.

Mater

latin: Moder. Fader kaldes Pater.

Matrikel

Registrering af grundstykker med ejers og brugers navn efter ejerlav inden for hvert sogn, indeholdende oplysningerne fra markbogen og modelbogen. Baseret på opmålinger i 1680 - 88.

Matrikelnummer

Grundnummer baseret på matriklen fra 1844 på landet. Købstæderne blev først matrikuleret i 1860'erne, før da anvendtes brandtaxationsnumrene.

Matrimonium

latin: Ægteskab.

Matrina

latin: Gudmor. Gudfar kaldes Patrinus.

MDL Karakteren Mådelig. Se også Ørsteds skala.

Mdme.

Forkortelse for madame.

Med ført pen
M.f.P.
Med påholden pen
M.p.P.

Hvis vedkommende der skulle underskrive ikke selv var i stand til dette, kunne han få hjælp af en skriftkyndig.

Memorial

Erindringsskrivelse eller ansøgning.

Mensa ambulatoria

Gammel skik, hvor skoleholderen gik fra gård til gård for at få sin kost og underhold.

Mensis latin: måned. Mensis Augusti = August måned.
Mercurii latin: onsdag, dies Mercurii.
Meus latin: Min.

Mfdr.
Mfr.

Forkortelse for mandsfadder. Se Faddere.

MG Karakteren Meget Godt. Se også Ørsteds skala.

Michaeli

Mikkelsdag.

Middelalderen Perioden mellem Vikingetid og Renæssance. ca. år 1100 til 1500.

Midfaste

4. søndag i fasten.

Mikkelsdag

29. September. Tidligere betalingsdag.

Mil

Længdemål = 7.532 meter.

Milepenge

Afgift til vognmænd, 4 skilling pr. mil for hvert spand heste.

Misericordia Domini Anden søndag efter Påske.

Modelbog

Protokol, hvor agerstykkerne samles gård for gård og det samlede hartkorn udregnes til brug for matriklen. Se Markbog.

Modermesse Den 8. september kaldes også Vor frue Dag.

Modersyge

Hysteri.

Monsieur
Monsr.
Mons.
Mr.

Titulering af mænd over borger- og bondestanden.

Mor

Vatteret stof af silke eller kamuld, stribet eller blomstret evt. med indvævede tråde.

Mortuus

latin: Død.

Mulkt

En Bøde.

Mrk.
Mk.

Forkortelse for mark.

Musket

Fodfolksgevær.

Musketer

Fodfolkssoldat.

Musselin

Meget fint, blødt uld- eller bomuldsstof.

Myriameter

Længdemål = 10.000 meter

Mønsterskriver

Mønstringsskriver. Medhjælper for indrulleringschefen.

Månesyge

Sindssyge eller epilepsi.