J:
[?]

Jacobus et
Philippus

Jakobs og Philips dag = 1. Maj. Betalingsdag

Jagd

Sejlskib med en mast.

Jernko

Ko, som bonden fik af herskabet eller ved bortforpagtning fulgte med som inventar.

Johs. Babtiste

Latin for Johannes Døberen.
Er ofte brugt i betydningen Sankt Hans Dag, den 24. juni.

Jordalen

Se Rode.

Jordebog

Fortegnelse over samtlige ejendomme under et gods. Anvendtes til ansættelse af skat og landgilde.

Jordskyld

Fast årlig afgift, der påhviler samtlige ejendomme især i købstæderne, men også på landet.

Jomfru

Ugift datter af en person uden for den almindelige bondestand. Se Piger.

Jovis Latinsk for torsdag, dies Jovis.

Jubilate

Dominica Jubilate = Tredje søndag efter Påske.

Judica Dominica Judica = Femte søndag i Fasten.
Juilate Dominica Juilate = Tredje søndag efter Påske.
Jyske Lov Var den gældende lov i det jyske retsområde fra år 1241 og blev fra 1590 også anvendt uden for Jylland. Afløstes i hele landet af Danske Lov i 1683.
se Jyske Lov her