I:
[?]

Ibidem
Ibid.

latin: Samme sted.

Id est
i.e.
latin: det vil sige.

Igang

Indtrædelse. Håndværsksvendens optagelse i lauget og den afgift, han måtte udrede i form af en fest for laugets medlemmer.

Igæld

Erstatning for tab eller skade.

Ilders

Nordjysk betegnelse for bryggers eller køkken.

Ildstedsskat

Skat efter antal ildsteder (skorstene).

Illegitimus

latin: Uægte barn, modsat Legitimus.

Illystring

Blankt figurvævet, atlaskagtigt stof af silke eller kamgarn.

Immision

Indsættelse i et embede.

Imprægnere

I ældre kirkebøger i betydningen at besvangre.

ij

Gammel betegnelse for tallet 2. er j'et vandret gennemstreget er værdien 1½.

Incarnatio latin: Jesus blev menneske.

Inderste

En person eller et par, der bor til leje i et hus eller på en gård, ofte kun i et enkelt værelse. Se indsidder.

Indersteskat

Ekstraordinær skat, der pålagdes inderster med det halve af fæstebondens skat.
Den egentlige indersteskat var en skat på 1 rigsdaler, som betaltes af alle, der boede på landet, og ikke stod i tjeneste hos nogen.

Infans latin: Spædbarn.
Infra latin: inden.
Indfæstning Fæsterne betalte en indfæstningsydelse ved fæstets indgåelse. Se landgilde.

Indsidder

En person eller et par som bor til leje i en stue hos en gård-eller husmand. Ofte unge gifte par, der boede hos den de tjente eller gamle og skrøbelige mennesker. Se inderste.

In fidem copia

Til bekræftelse af afskriften.

Inhumatus latin: begravet

Inoculation

Vaccination mod kokopper.

Insinuere Overlevere, tilstille meddelelser og dokumenter.

Interregnum

Perioden fra en regents død til den nye regent tiltræder.

Introduktion
Introductio
Introd.

Barselskonens højtidelige indførelse i kirken efter fødslen, idet hun blev betragtet som uren efter fødslen.

Inventarium

Fortegnelse over løsøre i et dødsbo.

Invocavit

Dominica Invocavit = Første søndag i Fasten.

Isæd

Den sæd, som var sået og lå i jorden, tilhørte fratrædende fæster eller hans arvinger, med mindre den var udlagt til dækning af gæld.

Item

latin: ligeledes.