E:
[?]

Efterstand

Restance.

Ejendomsbonde

Selvejerbonde.

Ejodem

Eodem.

Ejusd.

Forkortelse for ejusdem.

Ejusdem

Latinsk ord for sammes.

Eleemosinarius
Elemosinarius

Almisseuddeler, den person der fordeler almisserne.

Emmerdag

De kvartårlige fastedage kaldes hver for sig emmerdag eller tamperdag. På denne dag afsagde tidligere den gejstlige ret, tamperretten, dom i ægteskabssager..

Ems

Glatvævet uldent stof

Enestegaard

En gård, der før udskiftningen, lå uden for landsbyen og havde sin jord for sig.

Engelsklæder

Molskind. Tæt fast bomuldsstof.

Enkekasse

Forsikringsanstalt til enkeforsørgelse.

Enroulleret

Person opført i sørulle og som endnu ikke er indkaldt til tjeneste. Se commanderet.

Eodem

Latinsk ord for samme.

Eodem die Samme dag.

Epip.

Forkortelse for Epiphania.

Epiphanía

Helligtrekongers dag, 6. Januar.

Erridspenge

Aflønning i penge i stedet for hoveri. Se Arbejdspenge.

Esepiger

Piger, der sætter madding på fiskerkroge.

Ésto mihi

Fastelavnssøndag, syvende søndag før påske. Hedder også Quadragésima.

Etagere

Let hyldemøbel med en række hylder over hinanden.

Evert

Mindre sejlskib.

Ex latin: Fra.

Exceptio

Indsigelse i en retssag imod modpartens påstand.

Exaltatio Crucis 14. September.

Exaudi Domine vocem meam

Sjette søndag efter Påske.

Exaudi Domine Fjerde søndag efter Trinitatis.

Extra rulle

Lægdsrulle for det udtjente ældre mandskab, der kunne indkaldes i krigstid.

Extradere

Udlevere, tilbagegive et betalt gældsbrev.