D:
[?]
D.
D.ca.
Dominica.

Dagleje

Arbejde uden fast ansættelse, dag for dag. Daglejer.

Daglejer

Person der lejer sin arbejdskraft ud dag for dag eller til forudaftalt kortvarigt arbejde.
Senere på landet landsarbejder, i byen arbejdsmand.

Dannemand

Pålidelig, hæderlig mand.

Datum ut supra

latin: Dato som ovenfor. Bruges ofte i slutningen af et dokument.

Decimantes

latin: Tiendeyder.

De dato

latin: Fra i dag.
Vendingen blev brugt i retsdokumenter om udstedelsesdatoen.

Defunctus

latin: Afdød.

Deger

Mål for 10 stk. huder eller skind.

Degnetrave

Korntiende til degnen. Var 1/3 af præstens tiende.

Dekade

Græsk ord, der angiver en tidsperiode af ti enheder.
f.eks. 10 dage, 10 måneder eller 10 uger.

Delemaal

Retsforfølgning, rettergang.

Denatus

latin: Afdød.

Deputat

Ydelse til tjenestemænd i form af naturalier.

Descendenter

Efterkommere.

Desponsation

latin: Trolovelse.

Desposatus latin: Trolovet.
Dictus latin: kaldet, omtalt som.

Dies
Die

latin: Dag. Bruges ofte sammen med eodem die, hvilket betyder samme dag.

Die ut supra latin: samme dag.

Digegreve

Person der har opsyn med digerne.

Dimmelugen

Den stille Uge. Ugen mellem Palmesøndag og Påskelørdag.
I den uge måtte der ikke larmes, derfor blev bl. a. kneblerne i kirkeklokkerne omviklet med tovværk, eller man slog på klokkerne med en såkaldt dymbill.

Domini latin: Herrens, Guds.

Dominica
Dom.
D.ca.

latin: Søndag.

Dommerkorn

Årlig løn i naturalier fra bønderne til herreds- og birkefogederne 1688 - 1850.

Drachme Vægtenhed = 3,73 gram brugt på apotekerne.

Dragkiste

Skuffemøbel på lave ben.

Drengherberg

Karlekammer.

Drømt

Rummål til humle. En lybsk drømt humle = 16 skæpper = 278 liter.

Dugmager

Klædevæver.

Dusin

Mængde = 12 stk.

Dymbill

En trækølle, der anvendes til at slå på kirkeklokkerne, så disse får en blidere klang.

Dymbillugen

se Dimmelugen.

Dømmelugen

se Dimmelugen.

Dørns

Stuehus.

Dårekiste

Lokaler på et hospital, hvor sindslidende og åndsvage blev anbragt.