se evt. også under K
C:
[?]

C6tus

Kong Christian den Sjette. se også Kongerækken.

Caemeterium latin: Kirkegård.

Calle manque

Atlaskvævet halvuldent stof med blank overflade.

Camelot

Stof af uld eller silke, eller en blanding af begge dele.

Cancelliråd

Hæderstitel for højtstående embedsmand.

Cannifas

Kanvas. Groft vævet stof af hør eller bomuld.

Cantate Dominica latin: Fjerde søndag efter påske.

Caraco

Kvindetrøje med langt skød.

Cavere

Stå inde for. Garanti.

Cedere

Afstå, overlade til anden person.

Census

Den formue jordbesidere skulle råde over for at få valgret.

Centner

Vægtenhed = 100 pund = 50 kg.

Chenille

Lang kappe af svært uldent stof til mænd.

Circumcísio domini

Herrens omskærelse, Nytårsdag (katolsk)

Circumdederunt sue Anden søndag før fastelavn. Septuagesima.
Cognomen latin: Tilnavn.

Collaboratør

Fransk ord for medarbejder.
Bruges ofte om en der samarbejder med fjenden

Commanderet
Comd.

Indkaldt til tjeneste. Befalet til at møde et bestemt sted.

Commater

latin: Kvindelig fadder. Mandlig fadder kaldes Compater.

Commisionsruller

Supplement til hærens stamruller, som udfærdiges ved skift af kompagnichef.

Communis septimana Ugen efter Sct. Michaelis (Mikkelsdag)

Compater

latin: Mandlig fadder. Kvindelig fadder kaldes Commater.

Competentium Palmesøndag.

Condisioneret

At være i tjeneste hos.

Confirmatus
Conf.
latin: Konfirmeret.
Confirmandus
Conf.
latin: Konfirmand.
Confirmatius latin: Bekræftelse.

Confirmeret

Dåben confirmeres, bekræftes, ved fremstilling i kirken efter hjemmedåb.

Confitens latin: Deltager ved nadveren.

Conjux

latin: Ægtefælle.

Contouch

Løs vid hjemmekjole lukket fortil.

Contribution

Skat, bidrag eller pålæg.

Copulation

latin: Vielse.

Copulatus

latin: Viet.

Copuleret

latin: Viet.

Crastino die
Cras.
latin: Dagen efter.

Cst.

Constitueret. Midlertidig beføjelse til at bestride et embede eller stedfortræder ved sygdom.

Cum grano salis

latin: Med forbehold.

Cum omnibus oneribus

Med alle påhvilende skatter.

Cum omnibus pertinentis

Med alt tilhørende.

Curator

Formynder.

Curriculum vitæ

Levnedsforløb.