B:
[?]
Baare

Den hvilende agerjord som regel udlagt til græs.

Badskærer

Barber = Bartskærer.

Balk

Forhøjet jordstrimmel, der dannede skel mellem to marker.

Bandlysning

Man blev lyst i band, hvis man ikke havde betalt sine afgifter til kirken, hvilket betød, at man ikke kunne modtage sakramente.

Bandsøndag

Søndagene før Påske og Jul. På disse dage oplæste præsten navne på de syndere, der var lyst i band.

Baptisatus
Babt.

latin: Døbt.

Baptismus latin: Dåb.
Baptismus Christi latin: Dies Baptismus Christi, Jesus dåbsdag den 6. januar.
Baratte

Let, tarveligt stof.

Barber

Kniplede eller broderede bånd eller hængsler anbragt på hovedtøjet eller frisuren, hængende ned ved hvert øre.

Barchent

Tykt stof af bomuld evt. med indvævet hør.

Barnefader, udlagt

Den mand som en ugift kvinde udpegede som fader til sit barn. Uægte barn, slegfred eller horeunge. Præsten skulle udspørge ugifte kvinder om, hvem der var barnefader, men han måtte ikke tvinge kvinden til at røbe navnet.

Barok Perioden mellem Renæssance og Rokoko. ca. år 1580 til 1730.
Bartskærer

Barber, der også behandlede sygdomme. Datidens læge.

Beatus

Salig, afdød.

Bede

En kastreret vædder.

Bemeldte
Bem.

Den netop omtalte person.

Beneficium inventarii

latin: Fragåelse af arv og gæld.

Beneficium paupertatis

latin: Bevilling af fri proces p.g.a. fattigdom.

Berkan

Tæt svært stof af gedehår. Senere let fast uldent stof.

Beskeden

Forstandig, passende.

Besædning

Sæde- eller såkorn.

Bibøger

Protokoller, hvori skøder, pantebreve og andre dokumenter blev indført. Påbudt fra 1743.

Bilægger

Kakkelovn med indfyring i et andet rum, end det der skal opvarmes.

Bing

Kiste med låg til mel, korn eller lign.. Kan også være et udhus.

Birk

Selvstændig retskreds udskilt fra herrederne.

Bislag

Lille veranda foran indgangsdør.

Bismerpund

Vægtenhed = ca. 6 kg.

Bissedag

Skiftedag. At bisse betyder at løbe omkring.

Bissekræmmer

Illegal omvandrende handlende.

Blidemåned Gammelt dansk navn for februar.

Blodgang

Dysenteri

Blodvide

Legemskrænkelse, hvorved der blev udgydt blod.

Blomstermåned Gammelt dansk navn for maj.

Blå mandag

Dagen derpå, tømmermænd.
I gammel tid var 'Blå Mandag' mandag i Påskeugen, fordi præsten den dag var klædt i blåt.

Blår

Affaldsprodukt ved skætning eller hegling af hør eller hamp, bruges bl.a. til lærred.

Blårlærred

Groft lærred.

Bmt.

Forkortelse for Bemeldte.

Bod

Et fritstående lille hus til brændsel eller forråd.

Boel / Bol

  1. Mindre landbrug på ca. ½ tønde hartkorn.
  2. I Sønderjylland var et boel en gård.

Boelssted

En landejendom, der er større end et husmandssted og mindre end en gård, ca. 10-15 hektar med 1 - 2 tønder hartkorn.

Boelsmand

Ejer af et boelssted.

Boer på fællig

Hus opført på landsbyens fællesareal.

Bogsed

Ed som aflagdes på bibelen eller tingbogen.

Bolgalt

Kastreret svin, der gives i afgift som en del af landgildet.

Bolsvin

Svin, der gives i afgift som en del af landgildet.

Bomand

Gårdmand.

Bombasin

Glat uldent stof.

Bommesi

Tykt opkradset bomuldsstof.

Bonderytter

Soldat, som ryttergodserne skulle stille til et nationalt rytteri.

Borgerbevæbning

Militærenhed, der opstilledes til at forsvare købstæderne.

Borgerlig tynge

Byrder, som pålagdes købstadsborgerne f.eks. borgerligt ombud eller borgerbevæbning.

Borgerskabsprotokol

Fortegnelse over borgere, som havde erhvervet borgerskab og måtte drive borgerlig næring.

Boslod

Betegnelse for den halvdel af boet, der tilkom ægtefællen.

Brandfoged

Embedsmand på landet, der førte tilsyn med brandloven og havde kommandoen ved ildebrande.

Brandstodmand

En person hvis ejendom er brændt, som nu må tigge eller få brandstød.

Brandstød

Understøttelse, som ydes en, der har lidt brand.

Brevviser

En person, der overbragte et brev.

Broderlod

Arvelodden, der tilfaldt en mand, var dobbelt så stor, som den der tilfaldt en kvinde søsterlod.

Brofoged

Opsynsmand for brolæggere.

Brokorn

En afgift i korn til vedligeholdelse af broer. Skulle ydes af alle bønder der havde heste.

Bryllupsdage

Se denne liste.

Brystdug

Ærmeløs undertrøje til mænd.

Brystsyge

Tuberkulose.

Brændsvin

Et svin, der blev lukket ud i skoven for at spise olden, blev brændemærket.

Brøde

Bøde.

Brøstfældig

Forfalden, skrøbelig ejendom.

Budfoged

Den der tilsagde fæsterne til hoveri.

Bukram

Lærredsstof (buchsram).

Bur

Fadebur, forrådskammer.

Byens tyngde

Byrder, som pålagdes købstadsborgere.

Byggested

Sted, hvor en gård har stået eller betegnelse for en mindre gård.

Bygningsfæld

Mangelfuldt eller dårligt vedligeholdt bygningsdel. Brøstfældig.

Bæst

Betegnelse for dyr i almindelighed, men især heste.

Bønhase

Person, der i smug udfører håndværksarbejde. Fusker.

Børnehus

Opdragelsesanstalt for børn.

Børnekopper

Rigtige kopper, men sygdommen blev regnet for en børnesygdom.