Januar
Januarius
glugmåned

Januar er opkaldt efter romernes gud Janus, der havde to ansigter, et der så ind i fremtiden og et der så tilbage på fortiden.

10.

Eremitten Pauls dag
Han boede i 90 år som eneboer i den Egyptiske ørken, hvor han levede af frugter fra palmetræerne og hver dag fik bragt et halvt brød af en tam ravn.

20.

Fabians og
Sebastians dag

Den fromme Fabian blev udnævnt til pave i 236 efter et tegn fra himlen, en due landede på hans hoved.
Sebastian var en kristen officer i kejser Diocletians hær, hans egne soldater gennemborede ham med deres pile, men han døde først da han blev halshugget.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

30.

Adelgundes dag
En fransk prinsesse, der grundlagde et kloster hvor hun senere døde i 680.

1.

Nytårsdag
Årets første dag.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

11.

Hyginus dag
Den romerske Biskop Hyginus led martyrdøden i år 142.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

21.

Agnes dag
En kristen romersk jomfru der ikke ville giftes med en hedensk bejler, som hævn sendte han hende nøgen til et bordel, men Gud lod hendes hår vokse så hun ikke længere var nøgen.

31.

Vigilius dag
Opkaldt efter biskoppen i Trient, der myrdedes i år 405.

2.

Abels dag
Adam og Evas søn, der blev myrdet a sin broder Kain.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

12.

Reinholds dag
Stenhugger fra Köln, der blev myrdet i 1200-tallet og smidt i Rhinen.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

22.

Vincents dag
Da den spanske martyr Vincentius blev pint til døde i år 304 forvandledes hans fængsel til en blomsterhave.

 

3.

Enoks dag
Kains søn Henok, der blev 365 år.

13.

Hilarius dag
Biskop i Poitiers, død i år 367.

23.

Emerentias dag
Emerantia kunne hjælpe barnløse kvinder, blev stenet til døde i 304.

4.

Methusalems dag
Henoks søn der blev 769 år.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

14.

Felix dag
Kunne gå på vandet, da han blev forfulgt af kejser Decius soldater i år 200.

24.

Timotheus dag
Timotheus var Paulus rejseledsager, han blev stenet til døde i 97.

5.

Simeons dag
Den fromme Simeon tilbragte 26 år på toppen af en søjle.

15.

Maurus dag
Benedektinermunk omk. år 500, helbredte mange krøblinge.

25.

Pauli omvendelsesdag
Den jødiske farisær Saulus blev blind, men fik synet tilbage da han blev kristen. Herefter kaldte han sig Paulus, der betyder 'den ringe'.

6.

Hellig tre
Kongers dag

De tre vise mænd Balthasar, Kasper og Melchior.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

16.

Marcellus dag
Pave Marcellus der døde i 309, blev tvunget til at være staldpasser for kejser Maxentius.

26.

Polycarpus dag
Da biskop Polycarp skulle lide martyrdøden i 155 formede bålets flammer et beskyttende hylster omkring ham, så bødlen måtte dræbe ham med et spyd.

7.

Knuds dag
Erik Ejegods søn Knud Lavard. Blev myrdet i 1131.

17.

Antonius dag
En eremit der døde 115 år gammel i 356, værnehelgen for dyrevogtere og børstenbindere.

27.

Chrysostomus dag
Biskop Johannes fra Konstantinopel, der levede omk. år 400, kaldtes Chrysostomus (Gyldenmund) p.gr.a. hans fremragende bibelforelæsninger.

8.

Erhards dag
Den irske munk Erhard, der gav en blind jomfru synet tilbage.

18.

Priscas dag
En ung romersk jomfru der blev kastet for løverne. De ville dog ikke dræbe hende så hun blev halshugget i stedet.

28.

Karls dag
Den franske konge Karl den Store døde på denne dag i 814.

9.

Julianus dag
Biskoppen i Toledo omk. år 600.

19.

Pontianus dag
En martyr der måtte gå så grueligt meget igennem før han blev dræbt.

29.

Valerius dag
Er muligvis en biskop fra Saragossa.