Februar
Februarius
blidemåned

Februar har navn efter det latinske ord februare, rense. I det gamle Rom holdt man en stor renselsesfest i denne måned.

10.

Scholasticas dag
Tvillingesøster til den hellige Benedict, der grundlage Benediktinerklosteret.

20.

Eucharias dag
Biskoppen i Lyon, der døde i år 450.

     

1.

Brigidas dag
Opkaldt efter en irsk helgeninde, der allerede som barn var så from, at der brændte en flamme over hendes hjem.

11.

Euphrosynes dag
For at undgå at blive gift med en grum hedning, forklædte Euphrosynes sig som munk og gemte sig i et kloster. Da abbeden opdagede, at hun var en kvinde, blev hun låst inde i et rum hvor hun døde efter 30 år.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

21.

Samuels dag
Den hellige jødiske krigsfører mod filistrene.

 

2.

Kyndelmissedag
Dagen har navn efter det latinske Missa candelarum, lysenes fest

12.

Eulalias dag
Hun led martyrdøden som 13-årig i år 304, hendes sjæl steg som en due op til himlen.

22.

Peters stol
Dagen hvor Jesus gode ven fiskeren Simon, af Jesus navngivet Peter, tiltrådte sit bispeembede i Antiochia.

 

3.

Ansgars dag eller
Blasius dag

Ansgar kaldes også Nordens Apostel, han bragte kristendommen til de nordiske lande.
Blasius var en eremit, der velsignede de vilde dyr.

13.

Benignus dag
En martyr fra det andet århundrede.

23.

Papias dag
Var biskop i den frygiske by Hierapolis, og led martyrdøden i andet århundrede.

 

4.

Veronikas dag
Veronika tørrede sveden af panden på Jesus da han bar korset til Golgatha, på stoffet hun brugte fremtonede senere et billede af Jesus.

14.

Valentinus dag
Valentinus havde helbredt en dommers blinde datter og der ved omvendt hendes familie.
Han blev halshugget i 273.

24.

Matthis dag
Matthis var den apostel der blev valgt i stedet for Judas.

I skudår er denne dag Skuddag

 

5.

Agathes dag
Helgeninden Agathe fik skåret sine bryster af under torturen. Derfor bad de ammende kvinder til hende i middelalderen.

15.

Faustinus dag
Faustinus og hans bror Jovita led en grum martyrdød i Rom år 120. De blev kastet for de vilde, der dog nægtede at æde dem, istedet blev de pint med gloende jern og fik hældt smeltet bly i halsen.

25.

Victorinus dag
Var en meget from mand, der blev dræbt i Egypten år 285.

I skudår er denne dag Matthis dag

 

6.

Dorotheas dag
Den hellige Dorothea sendte via et himmelsk væsen en blomsterkurv til sin dommer på sin dødsdag, hvorefter dommeren lod sig omvende.

16.

Julianes dag
Der findes tre Helgeninder med dette navn.
Om den ene, Juliana Falconieri, fortælles at hun fangede Fanden selv, bandt ham og smed ham i en kloak.
Hun døde på skafottet i 1270.

26.

Ingers dag
Muligvis en fransk prinsesse.

I skudår er denne dag Victorinus dag

 

7.

Rikards dag
Har muligvis navn efter Richard Løvehjerte.

17.

Findanus dag
Engelsk biskop omkring år 660.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

27.

Leanders dag
Sevillas biskop der døde i år 600.

I skudår er denne dag Ingers dag

 

8.

Corinthas dag
Der er ikke mange oplysninger om Corintha, men hun døde den sædvanlige martyrdød.

18.

Concordias dag
En jomfu fra kejser Decius Rom år 250.
Navnet betyder enighed.
En af de 32 Tycho Brahesdag.

28.

Øllegaards dag
Efter den tyske Hildegard, der var abbedisse i Rupertsberg. Døde i 1179.

I skudår er denne dag Leanders dag

 

9.

Apollonias dag
En del af hendes pinsler bestod i at få alle sine tænder trukket ud.
Hun blev senere alle tandlægers skytshelgen, døde ca. år 250.

19.

Ammons dag
Ammon led martyrdøden i år 250 efter at have opmuntret de anklagede kristne i retten.

29.

I skudår er denne dag Øllegårds dag.

Jf. Københavns universitets almanak er skuddagen den 24. feb. ikke navngivet, og de oprindelige navne på dagene er rykket en dag.