Eksempler fra Kirkebøger
Kirkebogen for Ågerup Sogn 1831 - 1848, side 20.

Christen Pedersen

Født: 1. Marts 1843.

Døbt: 5. Marts 1843.

Forældre: Moderen ugift quinde LENE PEDERSDATTER, datter af huusmand PEDER ALBRECHTSEN i Ågerup. Hos hvem hun for tiden opholder sig. Som barnets fader blev udlagt tjenestekarl CHRISTEN LARSEN for gårdmand Jens Andersen på Eiby Mark ved Køge. Den udlagte vilde, efter PEDER ALBRECHTSENs udsigende ikke vedkjende sig postulaten.

Tilbåren af gårdmand Ole Nielsens hustru Kirsten Olsdatter i Ågerup.

Faddere: Hmd. William Hansen, gmd. Hans Jensen af Klosterhusene, gmd. Christian Nielsen og gmd. Ole Andreasens kone Ane - alle af Ågerup.

Anmærkning: Barnets Tilnavn ''Pedersen'' er morfaderens PEDER ALBRECHTSENs navn. 12. Marts tils???.

[resten kan desværre ikke læses p. gr. a. vandskade på bogen]


Kirkebogen for Hvedstrup Sogn 1867

Christen Pedersen og Maren Nielsdatter

Coppuleret: 18, Oktober 1867.

Ungkarl CHRISTEN PEDERSEN af Ågerup, født 1. Marts 1843.

Pigen MAREN NIELSDATTER af Hvedstrup, født 22. Marts 1843.

Forlovere: Gmd. Niels Olsen, Ågerup og hmd. Lars Jensen, Hvedstrup.


Kirkebogen for Kværndrup Sogn 1840 - 1879, side 27

 Anders Jørgensen Højerup

Konf.: Første søndag efter påske 1847.

Forældre: Gårdfæster JØRGEN ANDERSEN og afdøde BIRTHE KIRSTINE HANSDATTER i Qverndrup.

Født 7. Oktober 1832, døbt 8. Oktober 1832.

Kundskab: Nogenlunde.

Opførsel: Meget god.

Vaccineret: 26. August 1835 af Finck.


Kirkebogen for Herringe Sogn 1892 - 1907, side 112.

 Anders Jørgensen Højerup

Død: 30. Juni 1897, Herringe, Herringe Sogn, Salling Herred (64 år).

Begravet: 5. Juli 1897 på Herringe Kirkegård, Herringe Sogn, Salling Herred. Sognepræst Koch.

Stand: Husmand i Herringe, Herringe Sogn, Salling Herred; født i Kværndrup Sogn, Sunds Herred; Søn af gårdmand JØRGEN ANDERSEN og hustru BIRTHE KIRSTINE HANSDATTER i Kværndrup. - Gift med JOHANNE JØRGENSEN, som overlever ham. Sidste fælles bopæl i Herringe, Herringe Sogn, Salling Herred.

Skifterettens attest af 2. Juli 1897.

Ligsynsattest af 4. Juli 1897.