Afskrift fra Fæsteprotokol for Mullerup Gods 1812 - 1876, side 189.

Lejekontrakt.

for

Indsidder NIELS MADSEN i Røde Krog.

 

Lejlighed nr. 4 bestående af 2 værelser i det på Mullerup Grund i den såkaldte Rødekrog opførte Familehus, overdrages hermed i leje til NIELS MADSEN af Mullerup fra den 1. November på følgende vilkår:

 1). Lejeren overtager lejligheden kalket og istandsat, ren og nydelig, hele vinduer og behørige nøgler og skal vedligeholde samme indvendig på egen bekostning og ved fraflytningen afleverer lejeren igen boligen ren og nydelig, kalket og istandsat og i det hele taget således at der ikke kan klages over nogen overlast på samme da ejeren i modsat fald er berettiget til at afhjælpe manglerne på lejerens vegne.

 2). Med lejligheden følger 1stk. havejord til lejerens afbenyttelse således som dette stykke jord er ham anvist og afpælet og har lejeren selv at vedligeholde hegnet deromkring. Ligeledes medfølger der i den ene stue en kogekakkelovn, som lejeren er ansvarlig for.

 3). I årlig lejeafgift svarer han 12, skriver tolv Rigsbankdaler, som med halvdelen erlægges hver påske og mikkelsdag, og første gang for ½ år til mikkelsdag dette år.

 4). Denne kontrakt kan opsiges fra ejerens side med ½ års varsel til hver 1. Maj, men fra lejerens side med samme varsel til hver 1. Maj og 1. November, men hvis lejeren lader boligen forfalde eller forsømmer prompte til rette forfaldstider at betale lejeafgiften, da er kontrakten forbrudt, og lejeren pligtig til straks og uden nogen opsigelse er nødvendig at fraflytte det lejede.

 5). Til sikkerhed for denne kontrakts opfyldelse i alle måder deponerer lejeren 6, skriver seks Rigsbankdaler, som bliver beroende i herskabets kasse indtil lejens ophør, da han så erholder beløbet tilbage, uden renter, hvis han ikke står til rest med lejeafgiften, eller har ladet boligen m. v. forfalde, thi i så fald er herskabet berettiget til at gøre sig betalt af de deponerede 6 Rigsbankdaler.

Glorup den 26. Oktober 1859

på ejerens vegne

S. P. Møller

 

Ligeledes original lejekontrakt har jeg modtaget og forbinder mig hermed til at efterkomme og opfylde samme i alle måder.

Glorup den 26. Oktober 1859

NIELS MADSEN.